Chiều ngày 31/7/2017, tại hội trường Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định họp thẩm định cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010.
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Chiều ngày 31/7/2017, tại hội trường Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định họp thẩm định cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 28-QĐ/TGTU, ngày 08/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, đại diện ban biên soạn cuốn sách.

Sau khi thư ký Hội đồng trình bày bản tổng hợp góp ý cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đóng góp bổ sung một số vấn đề về bố cục, nội dung, phụ lục, hình ảnh, văn phong.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu kết luận cuộc họp


Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ trì đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, quá trình làm việc nghiêm túc của Ban biên soạn; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh để thống nhất các nhận xét, đánh giá trong giai đoạn 02 huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh hợp nhất thành huyện Khánh Ninh; chỉ đạo Ban biên soạn nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung một số vấn đề như: bố cục chia lại thành 2 phần (Phần thứ nhất: giai đoạn từ 1975 - 1985, Phần thứ hai: giai đoạn từ 1986 - 2010), đặt lại tên phần, chương và các mục cho phù hợp; bổ sung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy trên một số lĩnh vực; rà soát chỉnh sửa, bổ sung những nội dung góp ý trong bản tổng hợp do thư ký Hội đồng trình bày và các góp ý bổ sung của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp.
AN NHẬT
Chiều ngày 31/7/2017, tại hội trường Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định họp thẩm định cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 28-QĐ/TGTU, ngày 08/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, đại diện ban biên soạn cuốn sách. Sau khi thư ký Hội đồng trình bày bản tổng hợp góp ý cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đóng góp bổ sung một số vấn đề về bố cục, nội dung, phụ lục, hình ảnh, văn phong. Đồng ch&

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn