Chiều ngày 11/12/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn 1975 – 2015 đã họp thẩm định bản thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015.
THẨM ĐỊNH BẢN THẢO   LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÁNH SƠN GIAI ĐOẠN 1975  - 2015
THẨM ĐỊNH BẢN THẢO LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÁNH SƠN GIAI ĐOẠN 1975 - 2015
Chiều ngày 11/12/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn 1975 – 2015 đã họp thẩm định bản thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015. Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 44-QĐ/BTGTU ngày 27/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015 và đại diện Ban biên soạn cuốn sách.

Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận tại cuộc họp
Sau khi nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các đồng chí trong Hội đồng, đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận: bản thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015 được chuẩn bị công phu, chi tiết các chương, mục. Phân kỳ các chương, mục tương đối hợp lý, phù hợp với thực tiễn lịch sử địa phương và cơ bản đảm bảo theo Thông báo số 43-TB/TGTU ngày 7/3/2017 của Hội đồng thẩm định về kết luận thẩm định đề cương chi tiết của Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Sơn giai đoạn 1975 – 2015.

Tuy nhiên, Ban biên soạn nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ một số vấn đề như: Về kết cấu, bố cục: chỉnh sửa tiêu đề mục sao cho đảm bảo phản ánh đầy đủ nội dung hoặc nội dung phải phù hợp với tiêu đề; ví dụ: chỉnh sửa lại tiêu đề của chương IV “thực hiện...công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn” nhưng nội dung chưa thể hiện được nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn ở Khánh Sơn.

Về nội dung, cần nghiên cứu bổ sung văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy trên các lĩnh vực; bổ sung và làm rõ kết quả chỉ đạo của Huyện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng để thấy rõ được sự chuyển biến về mọi mặt của quê hương Khánh Sơn từ sau ngày giải phóng đến 2015, ví dụ: bổ sung, làm rõ kết quả nổi bật về kinh tế như việc trồng cây sầu riêng, cây mía..., giới thiệu lực lượng lao động Khánh Sơn đã qua đào tạo nghề làm việc tại Công ty may 2 Sài Gòn...; làm rõ bối cảnh lịch sử của huyện Khánh Sơn sau ngày giải phóng; vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, những gương điển hình ở cơ sở; đánh giá cụ thể những ưu điểm và hạn chế của các sự kiện, nhất là những sự kiện điển hình của huyện như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung nội dung xây dựng huyện Khánh Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc; khi có sự thay đổi, điều chuyển lãnh đạo của huyện, chỉ trình bày sự thay đổi chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; biên tập lại bài học kinh nghiệm thứ nhất và thứ hai trong phần kết luận.... Về văn phong, cần rà soát, chỉnh sửa lại lỗi chính tả, câu, từ, đoạn văn cho rõ nghĩa và logic. Về hình ảnh cần bổ sung thêm hình ảnh về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Khánh Sơn qua các giai đoạn lịch sử từ 1975 – 2015.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí chủ trì đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn chỉ đạo Ban Biên soạn rà soát chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh bản thảo để tiến hành thủ tục in ấn.
Bích Nhung
Chiều ngày 11/12/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn 1975 – 2015 đã họp thẩm định bản thảo Lịch sử Đảng bộ Huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015. Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 44-QĐ/BTGTU ngày 27/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Sơn, giai đoạn 1975 – 2015 và đại diện Ban biên soạn cuốn sách. Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận tại cuộc họp Sau khi nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các đồng chí trong Hội đồng, đồng chí Hồ

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn