Chiều ngày 15/12/2017, tại phòng họp Huyện ủy Vạn Ninh, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp góp ý thẩm định bản thảo cuốn lịch sử cách mạng xã Đại Lãnh (1985 – 2010).
Họp Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã  Đại Lãnh (1985 – 2010)
Họp Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Đại Lãnh (1985 – 2010)
Chiều ngày 15/12/2017, tại phòng họp Huyện ủy Vạn Ninh, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp góp ý thẩm định bản thảo cuốn lịch sử cách mạng xã Đại Lãnh (1985 – 2010).

Đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vạn Ninh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1086-QĐ/HU ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh và đại diện Ban biên soạn cuốn sách.


Quang cảnh Cuộc họp
Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đại Lãnh và những nỗ lực của Ban Biên soạn, đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề quan trọng như: chỉnh sửa cách đặt tiêu đề một số chương, mục, tiết theo sát với nội dung trình bày; sắp xếp nội dung đảm bảo tính logic và khoa học; làm rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong từng giai đoạn; điều chỉnh một số nội dung thiếu tính chính xác; bổ sung thêm một số hình ảnh để làm phong phú thêm nội dung của ấn phẩm.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Nghị đã đề nghị Đảng ủy địa phương chỉ đạo Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn chỉnh bản dự thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Đại Lãnh (1985 – 2010) và trình lại Hội đồng thẩm định cho ý kiến trước khi xin giấy phép xuất bản.
Lâm An
Chiều ngày 15/12/2017, tại phòng họp Huyện ủy Vạn Ninh, Hội đồng thẩm định đã tổ chức họp góp ý thẩm định bản thảo cuốn lịch sử cách mạng xã Đại Lãnh (1985 – 2010). Đồng chí Lê Thanh Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vạn Ninh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1086-QĐ/HU ngày 11/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh và đại diện Ban biên soạn cuốn sách. Quang cảnh Cuộc họp Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đại Lãnh và những nỗ lực của Ban Biên soạn, đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề quan trọng như: chỉnh sửa cách đặt tiêu đề một số

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn