Sáng ngày 20/4/2018, tại Hội trường Thành ủy Cam Ranh, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội thảo góp ý nội dung Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 – 2010.
Hội thảo góp ý lịch sử đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975  - 2010
Hội thảo góp ý lịch sử đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 - 2010
Sáng ngày 20/4/2018, tại Hội trường Thành ủy Cam Ranh, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội thảo góp ý nội dung Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 – 2010. Đồng chí Lương Đức Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 – 2010, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy qua các thời kỳ lịch sử, một số nhân chứng lịch sử; Hội sử học tỉnh Khánh Hòa; Phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Biên tập, Tổ sưu tầm tư liệu lịch sử.
Quang cảnh Hội thảo
Sau khi đồng chí Phan Thị Minh Lý – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu đề dẫn và đồng chí Trang Thị Kim Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Biên tập báo cáo tóm tắt nội dung bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 - 2010, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề về bố cục, nội dung, kết luận và phần phục lục của ấn phẩm.

Kết thúc buổi Hội thảo, đồng chí Bí thư Thành ủy Lương Đức Hải chủ trì hội thảo ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo Ban biên tập nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa lại tiêu đề của chương, mục cho ngắn gọn, súc tích, khái quát được nội dung; bổ sung vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương đối với từng lĩnh vực; trong từng giai đoạn lịch sử cần phải bổ sung bối cảnh lịch sử, tồn tại, hạn chế; kiểm tra, đối chiếu giữa phụ lục và nội dung để chỉnh sửa lại các số liệu, chức danh, chức vụ cho thống nhất và chính xác; sắp xếp các sự kiện lịch sử trong từng giai đoạn cho phù hợp, tránh sự trùng lắp; rà soát chỉnh sửa lại văn phong cho rõ ràng, mạch lạc, rõ nghĩa.

BN
Sáng ngày 20/4/2018, tại Hội trường Thành ủy Cam Ranh, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội thảo góp ý nội dung Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 – 2010. Đồng chí Lương Đức Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Cam Ranh giai đoạn 1975 – 2010, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy qua các thời kỳ lịch sử, một số nhân chứng lịch sử; Hội sử học tỉnh Khánh Hòa; Phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Biên tập, Tổ sưu tầm tư liệu lịch sử.

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn