Sáng ngày 14/11/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội thảo góp ý Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa – 70 năm xây dựng và trưởng thành 1949 – 2019.
Hội thảo góp ý Kỷ yếu: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA  – 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 1949 - 2019
Hội thảo góp ý Kỷ yếu: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA – 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 1949 - 2019
Sáng ngày 14/11/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội thảo góp ý Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa – 70 năm xây dựng và trưởng thành 1949 – 2019. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Ban; các đồng chí trong Ban biên tập Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – 70 năm xây dựng và trưởng thành 1949 – 2019


Quang cảnh buổi Hội thảo

Sau khi nghe đồng chí Hồ Văn Mừng trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề quan trọng như: bố cục, kết cấu, phân kỳ lịch sử, tên các chương, mục; phương pháp viết kỷ yếu; làm rõ mốc thời gian thành lập Ban; tổ chức bộ máy của Ban; danh sách và thời gian công tác của các đồng chí Trưởng Ban, phụ trách Ban, Phó trưởng Ban; danh sách cán bộ, công chức của Ban qua các thời kỳ; kết quả thực hiện một số nhiệm vụ qua các thời kỳ và hình ảnh.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận: mốc thời gian thành lập Ban vào cuối năm 1949, nội dung bản thảo cần biên tập ngắn gọn; đồng thời chỉ đạo Ban Biên tập ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh bản thảo, phấn đấu xuất bản ấn phẩm theo đúng kế hoạch đề ra.
Bích Nhung
Sáng ngày 14/11/2018, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì Hội thảo góp ý Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa – 70 năm xây dựng và trưởng thành 1949 – 2019. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí đại biểu nguyên là lãnh đạo và cán bộ của Ban; các đồng chí trong Ban biên tập Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – 70 năm xây dựng và trưởng thành 1949 – 2019 Quang cảnh buổi Hội thảo Sau khi nghe đồng chí Hồ Văn Mừng trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng g&

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn