(ĐCSVN) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2013 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - 2017.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2013 - 2015
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2013 - 2015
(ĐCSVN) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2013 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - 2017.

Báo cáo kết quả công tác Lịch sử Đảng năm 2013-2015 cho biết: Trong 3 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đấu tranh chống luận điệu sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Lịch sử Đảng - Ảnh: HM
Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ chủ trì về chuyên môn của hệ thống nghiên cứu, biên soạn, giáo dục về Lịch sử Đảng của cả nước, ngành Lịch sử Đảng đã có những đóng góp tích cực vào việc tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ hơn con đường đi lên CNXH của Việt Nam, góp phần quan trọng vào công tác chính trị, tư tưởng, công tác lý luận của Đảng hiện nay.
Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử chung toàn Đảng, Lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể; lịch sử công tác đảng, công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang trong những năm 2013-2015 có bước phát triển rõ rệt. Hàng vạn tư liệu được sưu tầm, thẩm định, lưu trữ và khai thác sử dụng. Hàng nghìn cuốn sách, công trình Lịch sử Đảng được biên soạn, xuất bản đã làm phong phú, ngày càng hoàn thiện hơn Lịch sử Đảng ta, làm sáng rõ hơn những vấn đề và những bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng Việt Nam. Nhiều hoạt động thông tin tư liệu, hội thảo khoa học, tuyên truyền giáo dục Lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng, nhiều hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được tổ chức ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Song song với đó, những năm qua, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, tuyên truyền Lịch sử Đảng không ngừng được tăng cường về số lượng và nâng cao trình độ... cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng được quan tâm đầu tư.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp về thành tựu, hạn chế và đúc rút kinh nghiệm của toàn ngành Lịch sử Đảng trong 3 năm qua, từ đó đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ cho ngành Lịch sử Đảng những năm 2016-2017.
Các đại biểu đều khẳng định, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành trong cả nước, năm 2016 - 2017, công tác Lịch sử Đảng cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngành Lịch sử Đảng thực hiện tốt nội dung nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm Lịch sử Đảng, từ đó tổng kết lý luận và thực tiễn lịch sử lãnh đạo của Đảng và các Đảng bộ địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu lãnh đạo chung của toàn Đảng.
Các đại biểu nhất trí rằng, thời gian tới, công tác Lịch sử Đảng phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ tổng kết thực tiễn lịch sử, làm rõ các bài học, các vấn đề lý luận, góp phần xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng. Ngành Lịch sử Đảng thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các mặt công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp lực lượng cán bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về tư tưởng, nội dung và các điều kiện bảo đảm cho công tác Lịch sử Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị to lớn, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước./.
Theo dangcongsan.vn
(ĐCSVN) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lịch sử Đảng năm 2013 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - 2017. Báo cáo kết quả công tác Lịch sử Đảng năm 2013-2015 cho biết: Trong 3 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đấu tranh chống luận điệu sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Lịch sử Đảng - Ảnh: HM Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan được Trung ương Đ

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn