Chiều ngày 30/8/2017, tại Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Ninh Sim đã tổ chức cuộc họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930 - 2010.
Hội đồng thẩm định họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930-2010
Hội đồng thẩm định họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930-2010
Chiều ngày 30/8/2017, tại Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Ninh Sim đã tổ chức cuộc họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930 - 2010.

Đồng chí Đoàn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 50-QĐ/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về việc thành lập Hội đồng thẩm định cuốn Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930 – 2010.


Quang cảnh cuộc họp

Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Ninh Sim và những nỗ lực của Ban biên soạn, đồng thời tập trung thảo luận, góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề quan trọng như: xác định lại mốc thời gian cuốn sách; đặt lại tiêu đề các phần, chương, mục cho phù hợp; làm rõ hơn quá trình hình thành vùng đất xã Ninh Sim ngày nay, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong từng giai đoạn lịch sử; chỉnh sửa, bổ sung phần phụ lục…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí chủ trì đề nghị Đảng ủy xã Ninh Sim chỉ đạo Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định và khẩn trương rà soát chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh bản dự thảo cuốn Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim và trình lại Hội đồng thẩm định cho ý kiến trước khi xin giấy phép xuất bản.
Lâm An
Chiều ngày 30/8/2017, tại Thị ủy Ninh Hòa, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Ninh Sim đã tổ chức cuộc họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930 - 2010. Đồng chí Đoàn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 50-QĐ/TU, ngày 30/9/2015 của Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về việc thành lập Hội đồng thẩm định cuốn Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim giai đoạn 1930 – 2010. Quang cảnh cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Ninh Sim và những nỗ lực của Ban biên soạn, đồng thời tập trung thảo luận, góp ý kiến chỉnh sửa, bổ

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn