Sáng 05/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác biên soạn lịch sử cách mạng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Cam Lâm: 14/14 xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử cách mạng
Cam Lâm: 14/14 xã, thị trấn xuất bản sách lịch sử cách mạng
Sáng 05/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác biên soạn lịch sử cách mạng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, đoàn thể chính trị của huyện, đại diện đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/HU, ngày 03/11/2008; Chỉ thị số 21-CT/HU, ngày 17/01/2011 về việc đẩy nhanh tiến độ sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, thị trấn của huyện. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã, thị trấn.
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các xã, thị trấn đã tích cực triển khai việc sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử cách mạng của địa phương mình và đến nay 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lâm đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản sách lịch sử.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu thời gian đến cấp ủy các xã, thị trấn, các ban, ngành, nhất là ngành giáo dục và Đoàn thanh niên phải tổ chức các hình thức phù hợp để tuyên truyền nội dung các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục sưu tầm tư liệu, biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ huyện Cam Lâm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2015 -2020.


Đ/c Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc
Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 08 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn lịch sử cách mạng địa phương./.
An Hòa
Sáng 05/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác biên soạn lịch sử cách mạng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, đoàn thể chính trị của huyện, đại diện đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn