Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Viện Dư luận xã hội triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

- Đối tượng thăm dò dư luận xã hội: Các tầng lớp Nhân dân (Ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5-11 tuổi).

- Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ ngày 11/02/2022 đếnngày 15/02/2022.

- Hình thức thăm dò dư luận xã hội: Hình thức trực tuyến (điện thoại, internet, tin nhắn, Email, Zalo,…).

- Địa bàn thăm dò dư luận xã hội: 63 tỉnh/thành phố.

- Link tham gia đợt thăm dò: http://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=116

Viện Dư luận xã hội triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội “Chung quanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch Covid-19”. - Đối tượng thăm dò dư luận xã hội: Các tầng lớp Nhân dân (Ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5-11 tuổi). - Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ ngày 11/02/2022 đếnngày 15/02/2022. - Hình thức thăm dò dư luận xã hội: Hình thức trực tuyến (điện thoại, internet, tin nhắn, Email, Zalo,…). - Địa bàn thăm dò dư luận xã hội: 63 tỉnh/thành phố. - Link tham gia đợt thăm dò: http://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=116

Tin khác cùng chủ đề

Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Nước sông Cái lên nhanh, nhiều xã ngoại thành Nha Trang bị ngập nặng
Thực hiện thủ tục chia tách thửa đất: Tạm dừng việc bố trí diện tích mở lối đi chung
     Thủ tướng chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt liên quan tới tình hình Ukraine 
     Hỗ trợ người Việt từ Ukraine sang Ba Lan: “Sẽ không một ai bị bỏ rơi”
     Hầu hết người Việt tại Ukraine đã được sơ tán khỏi các vùng chiến sự

Gửi bình luận của bạn