Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương, trực tiếp là người đứng đầu hoặc người phát ngôn (người được ủy quyền phát ngôn) của cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/0/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ: các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí tuyên truyền; đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp thông tin tại họp báo thường kỳ. Người cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí, họp báo phải nắm chắc nội dung thông tin để có thể trao đổi đầy đủ, chính xác khi được hỏi về các nội dung liên quan. Đối với các vấn đề, sự việc, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, đột xuất, bất thường thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trực tiếp cần kịp thời trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, sau đó gửi văn bản đến các cơ quan này; liên hệ, cung cấp thông tin cho Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa để tuyên truyền, định hướng dư luận.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nhắc nhở, chấn chỉnh, đề xuất xử lý cơ quan báo chí vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí; đưa thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông tin tác động tiêu cực đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và uy tín của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh tư tưởng, tâm trạng xã hội. Trong đó, trường hợp cơ quan, địa phương được báo chí phản ánh phát hiện vi phạm cần kịp thời trao đổi, đồng thời có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) phát hiện vi phạm cần kịp thời trao đổi với cơ quan, địa phương được báo chí phản ánh để nắm thêm thông tin. Sau khi nắm thông tin, cơ quan chủ trì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) nghiên cứu, xác định nội dung tin, bài vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá mức độ vi phạm; trao đổi với lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh, Trưởng Văn phòng đại diện, phóng viên viết bài đề nghị sửa nội dung bài báo (hoặc gỡ bài, đính chính...); đồng thời, có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với cơ quan báo chí của tỉnh), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ lãnh đạo, phóng viên, nhà báo; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực báo chí. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, phóng viên, nhà báo trong các cơ quan báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn, bồi dưỡng các chính sách, quy định pháp luật về báo chí; hướng dẫn, quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Hội nghị tổng kết công tác báo chí và gặp mặt, chúc Tết phóng viên, nhà báo nhân dịp Tết Nguyên đán; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa; Hội Nhà báo tỉnh chủ trì tham mưu tổ chức Giải báo chí tỉnh Khánh Hòa và Hội báo xuân hàng năm.

N.T

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các địa phương, trực tiếp là người đứng đầu hoặc người phát ngôn (người được ủy quyền phát ngôn) của cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/0/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, lần thứ 42 - tranh Cúp PetroVietNam – PVCFC
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023

Gửi bình luận của bạn