Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng).

Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 86 năm qua đã chỉ rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt quyết định vận mệnh của Đảng và chế độ. Điều đó đã được khẳng định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Nhìn lại chặng đường suốt từ khi có Đảng, nhất là sau 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta khẳng định rằng, nền báo chí cách mạng nước nhà đã đóng góp to lớn và phong phú vào công tác xây dựng Đảng. Báo chí đã góp phần hết sức quan trọng cả trên phương diện tổng kết thực tiễn và bình diện nghiên cứu lý luận, trực tiếp nâng cao tầm vóc, sứ mệnh cầm quyền và uy tín chính trị xã hội và quốc tế của Đảng ta.
Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; cũng là năm Giải Búa liềm vàng năm thứ Nhất được trao vào dịp Sinh nhật Đảng (3/2/2017). Đây là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của toàn Đảng, toàn dân và toàn thể nền báo chí nước nhà thực hiện trọng trách của mình để góp phàn vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và góp phần vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cơ sở những quyết sách của Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, về đổi mới công tác tư tưởng lý luận; cấp ủy các cấp, lãnh đạo ban biên tập các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình nghiên cứu xây dựng chương trình tổ chức tuyên truyền đồng bộ, thống nhất, phong phú, sinh động về Đảng và công tác xây dựng Đảng một cách đa dạng, sâu sắc, kịp thời và hấp dẫn. Qua đó nhằm góp phần nâng cao vị thế cầm quyền, năng lực cầm quyền, sức mạnh, uy tín cầm quyền và trách nhiệm cầm quyền của Đảng ta ngang tầm nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế hiện nay.
Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở và từng đảng viên, các cơ quan lãnh đạo và cơ quan tham mưu của Đảng, các thành viên của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế, các tổ chức kinh tế, xã hội trên các địa bàn và lĩnh vực hoạt động... chủ động và tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công việc của mình, phối hợp chặt chẽ và cụ thể với báo chí, giúp đỡ các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nghiên cứu, tác nghiệp thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải báo chí hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối họp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết, sáng tác về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Thông qua đó, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng.


Các đồng chí điều hành buổi họp báo. (Ảnh: HH)

Đối tượng tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là công dân Việt Nam (nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, thuộc các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Giải cũng được trao cho các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc phát động, động viên nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia và đạt nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, có nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải.
Riêng năm 2016, năm đầu tiên phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, đối tượng xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày công bố và phát động Giải (19/5) đến ngày 31/10/2016. Từ năm 2017 trở đi, Giải lựa chọn các tác phẩm đăng, phát từ ngày 1/11 năm trước đến 31/10 năm sau.
Năm 2016, Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm và 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu. Tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng tiền thưởng (giải A: 50 triệu đồng; giải B: 35 triệu đồng; giải C: 25 triệu đồng; giải Khuyến khích: 10 triệu đồng kèm biểu trưng Búa liềm vàng. Cơ quan báo chí tiêu biểu được tặng tiền thưởng (15 triệu đồng) kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.
Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, số 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: (080) 45100; (04) 32373667; (04) 39429765; Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn: Bualiemvang@tccs.org.vn.
Theo dangcongsan.vn
Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo giải chủ trì họp báo. Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HH) Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt 86 năm qua đã chỉ rõ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt quyết định vậ

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, lần thứ 42 - tranh Cúp PetroVietNam – PVCFC
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023

Gửi bình luận của bạn