Ngày 21-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 5-10-2022. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:

Ngày 5-10: Đưa vào hoạt động hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Ngày 5-10: Đưa vào hoạt động hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Ngày 21-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 5-10-2022. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:

 

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông


- Quy chế quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các cấp; việc phối hợp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Quy trình tiếp nhận, xử lý và phê duyệt kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị phải đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, an toàn thông tin theo đúng quy định. Trong trường hợp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, nhưng sau thời gian xử lý theo quy định chưa có kết quả thì cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, chỉ đạo, đồng thời cập nhật thông báo lý do chưa có kết quả xử lý trên hệ thống phản ánh, kiến nghị của tỉnh.


- Vậy, các tổ chức, cá nhân muốn gửi phản ánh, kiến nghị thì phải thực hiện như thế nào, thưa ông?


 - Các tổ chức, cá nhân gửi phản ánh, kiến nghị qua các kênh sau: Hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh tại địa chỉ https://tuongtac.khanhhoa.gov.vn hoặc https://pakn.khanhhoa.gov.vn; app (ứng dụng di động) PAKN Khánh Hòa; chatbot (công cụ trao đổi trực tuyến) của hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh; tổng đài 19001023; email pakn@khanhhoa.gov.vn. Thông tin phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, chính xác về nội dung, thời gian, địa điểm; được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu và đầy đủ thông tin của tổ chức, cá nhân. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh sẽ tiếp nhận, phân loại, phân phối hồ sơ phản ánh, kiến nghị cho các cơ quan thẩm quyền xử lý. Kết quả xử lý hồ sơ phản ánh, kiến nghị được công khai theo thời gian quy định cho tổ chức, cá nhân trên hệ thống phản ánh, kiến nghị của tỉnh (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị giữ bí mật hoặc trường hợp hồ sơ liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước). Đối với các hồ sơ phản ánh, kiến nghị liên quan đến các sự cố hạ tầng đô thị (thuộc các lĩnh vực như: cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, viễn thông...), cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận, xử lý trong vòng 1 ngày làm việc.


- Để triển khai thực hiện hiệu quả quy chế này, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thể hiện thế nào?


- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai sử dụng hệ thống phản ánh, kiến nghị của tỉnh; thực hiện việc báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị theo định kỳ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý tài khoản sử dụng hệ thống theo quy định; bố trí phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc khai thác sử dụng hệ thống tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống phản ánh, kiến nghị; bố trí nhân sự thực hiện liên lạc, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị; thường xuyên rà soát, đánh giá hoạt động của hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh…


- Xin cảm ơn ông!


Giang Đình
(Thực hiện)

 

Ngày 21-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 5-10-2022. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết:   Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Quy chế quy định việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các cấp; việc phối hợp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Quy trình tiếp nhận, xử lý và phê duyệt kết quả xử l&yacut

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Gửi bình luận của bạn