Trong sự phát triển chung của cả nước, Khánh Hòa đã và đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan Báo chí phát triển.
Trong sự phát triển chung của cả nước, Khánh Hòa đã và đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan Báo chí phát triển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài 5 cơ quan báo chí của tỉnh còn có 18 cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn đặt văn phòng đại diện và 11 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa có 8 Chi hội nhà báo trực thuộc: (Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Tạp chí Nha Trang; Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa; Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa; Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa, Chi hội Nhà báo Văn phòng hội; Chi hội nhà báo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa) với tổng số 244 Hội viên… Nhận rõ vai trò, vị trí của báo chí trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí địa phương và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát huy tính năng động, tích cực; từng bước đổi mới phương tiện và điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng tuyên truyền đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy tính năng động, tích cực, đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động hội thu hút đông đảo số lượng hội viên tham gia như tổ chức các cuộc Hội thảo báo chí: “Đạo đức người làm báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”, “90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: “Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”, “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập hiện nay”; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo; tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí và ca khúc viết về đề tài: “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa”, xuất bản tuyển tập “Trường Sa và biển đảo quê hương”. Hội cũng đã chủ trì phối hợp tổ chức thành công Hội Báo Xuân hàng năm; đăng cai tổ chức thành công Hội nghị báo chí toàn quốc (năm 2013); vòng bán kết Tiếng hát hay Người làm báo toàn quốc khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Nha Trang - Khánh Hòa (năm 2014); phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Ảnh báo chí “Công nhân và Công đoàn Khánh Hòa”; phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa phát động cuộc thi viết bút ký và phóng sự ảnh với chủ đề “Vì bình yên cuộc sống"... Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Giải báo chí Khánh Hòa hàng năm và lập hội đồng xét tặng thưởng Giải báo chí Khánh Hòa 5 năm; triển khai thực hiện đầy đủ, đúng chế độ nguồn kinh phí hỗ trợ quỹ sáng tạo báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam; hỗ trợ kinh phí tổ chức được các chuyến đi thực tế, tham dự Hội thảo cho các Hội viên, nhà báo trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Khánh Hòa cũng đã thành lập được Chi hội Nhà báo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa với số lượng 21 hội viên, đây là một công việc có ý nghĩa, tạo sự gắn kết giữa các nhà báo, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh với các nhà báo, phóng viên tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động nghiệp vụ báo chí, nhằm đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh, được Tỉnh ủy và UBND tỉnh ủng hộ và đánh giá cao.

Các Chi hội nhà báo Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng trong việc tập hợp và xây dựng đội ngũ, động viên các nhà báo tích cực tham gia các hoạt động nghiệp vụ và phong trào của đơn vị mình cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Các chi hội nhà báo có số lượng hội viên đông, có điều kiện làm việc thuận lợi như Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa đã có những đóng góp to lớn đối với thành tích chung của các cơ quan báo chí cũng như của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

Nhìn chung, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, khởi sắc. Đội ngũ những người làm báo Khánh Hòa có bản lĩnh chính trị và năng lực nghiệp vụ vững vàng, luôn đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của nhà báo; chấp hành tốt chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Số lượng thông tin và chất lượng thông tin trên báo chí viết về Khánh Hòa ngày càng chuẩn mực, không có thông tin sai lệch với đường lối quan điểm của Đảng, thông tin giật gân câu khách, thông tin báo chí viết về tỉnh được phổ biến mang tầm quốc gia.

Có thể khẳng định rằng: Các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (2011- 2016) đã được Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả thiết thực, nâng cao vai trò của tổ chức Hội, tạo được phong trào hoạt động sôi nổi, phong phú, tập hợp đông đảo đội ngũ những người làm báo trong tỉnh; có trách nhiệm cùng các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Đạt được thành tích và sự khởi sắc trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực, Ban thường vụ; sự chủ động nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành Hội có uy tín, năng lực tập hợp, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động công tác hội theo kịp sự phát triển của báo chí, tạo được những phong trào thiết thực, đáp ứng yêu cầu của các Hội viên và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh.

Tuy nhiên, trước nhu cầu đổi mới báo chí phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi Hội Nhà báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm báo trong tỉnh nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; đặc biệt rèn luyện kỹ năng làm báo trong thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin internet, truyền thông đa phương tiện. Chú trọng xây dựng lực lượng các nhà báo giỏi, chuyên sâu trên các lĩnh vực, có những tác phẩm báo chí chất lượng cao có tầm ảnh hưởng đến dư luận xã hội, bạn đọc rộng rãi. Phấn đấu có những tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí Quốc gia... Đây là những vấn đề mà Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh và các nhà báo chúng ta cần xem xét, phấn đấu, điều chỉnh, tự hoàn thiện để làm tốt chức năng và nhiệm vụ cao quý của người làm báo cách mạng trong giai đoạn mới.
Nguyễn Thọ
Trong sự phát triển chung của cả nước, Khánh Hòa đã và đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan Báo chí phát triển. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài 5 cơ quan báo chí của tỉnh còn có 18 cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn đặt văn phòng đại diện và 11 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa có 8 Chi hội nhà báo trực thuộc: (Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Tạp chí Nha Trang; Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa; Tạp chí

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Khai mạc Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, lần thứ 42 - tranh Cúp PetroVietNam – PVCFC
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023

Gửi bình luận của bạn