Sáng 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc.

Báo chí tiếp tục tuyên truyền đậm nét cho công tác bầu cử năm 2016
Báo chí tiếp tục tuyên truyền đậm nét cho công tác bầu cử năm 2016
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc.
Buổi tập huấn nhằm thực hiện Nghị quyết số 1129 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về công bố ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn (Ảnh:KS)
Phát biểu tại buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử lần đầu tiên năm 1946 đã mở ra một một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của thể chế chính trị ở Việt Nam; khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân; đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 13 khóa, Quốc hội nước ta không ngừng kiện toàn, đổi mới và phát triển, xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.
Hòa trong dòng chảy của lịch sử, báo chí đã góp phần quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua công tác tuyên truyền, báo chí đã giúp cho nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…
Tại buổi tập huấn, các đại biểu thống nhất báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng.


Buổi tập huấn đã thu hút đông đảo đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và đia phương (Ảnh:KS)
Bên cạnh đó với chức năng của mình, báo chí cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngoài ra, các cơ quan thông tấn, báo chí giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử lần này, đó là điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử./.
Theo dangcongsan.vn
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về bầu cử cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc. Buổi tập huấn nhằm thực hiện Nghị quyết số 1129 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về công bố ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn (Ảnh:KS) Phát biểu tại buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử lần đầu tiên năm 1946 đã mở ra một một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển của th

Tin khác cùng chủ đề

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam
Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt Sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí
Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016
Hội nghị giao ban báo chí quý I và định hướng tuyên truyền quý II/2023
Phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Gửi bình luận của bạn