Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
27-HD/TGTU 31/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
26-HD/TGTU 30/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”
06-CTr/TGTU-DVTU-MTTQVN-ĐOÀN THỂ 24/05/2017 Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020
06-CTr/TGTU-DVTU-MTTQVN-ĐOÀN THỂ 24/05/2017 Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền,công tác vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020
133-CVH/TGTU 23/05/2017 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5/2017
131-CVH/TGTU 17/05/2017 Giấy mời dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020.
751-QĐ/BTGTW 05/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"
05-CTr/TGTU 24/04/2017 Chương trình công tác năm 2017
13-KH/TGTU 13/04/2017 Kế hoạch khảo sát và dự giờ tại một số đơn vị năm 2017
126-CVH/TGTU 11/04/2017 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2017
04/CTr-CA-BTGTU 10/04/2017 Chương trình Phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2017
25-HD/TGTU 28/03/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II/2017
2448/KH-UBND 28/03/2017 Kế hoạch phòng chống dịch cúm A(H7N9) ở người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
621-CV/TGTG 21/03/2017 Thống kê kết quả hoạt động của báo cáo viên Tỉnh ủy
122-CVH/TGTU 20/03/2017 Giấy mời tham gia Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I/2017
43 -KH/TU 17/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2017
12-KH/TGTU 16/03/2017 Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác khoa giáo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các đơn vị trong Khối
616-CV/TGTU 16/03/2017 Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2017
24-HD/TGTU 03/03/2017 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2017
120-CVH/TGTU 27/02/2017 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2017