Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
10-KH/TGTU 13/02/2017 Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
10-KH/TGTU 13/02/2017 Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
23-HD/TGTU 09/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
116-CVH/TGTU 23/01/2017 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 02/2017
238/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
22-HD/TGTU 04/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2017),mừng Xuân Đinh Dậu 2017
20-HD/TGTU 14/12/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I/2017
21-HD/TGTU 14/12/2016 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
102-CVH/TGTU 28/11/2016 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy
93-CVH/TGTU 06/10/2016 Giấy mời dự Lễ tổng kết Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển”.
88-CVH/TGTU 26/09/2016 Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý III/2016.
17-HD/TGTU 23/09/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2016
85-CVH/TGTU 20/09/2016 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy
16-HD/TGTU 12/09/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2016)
15-HD/TGTU 12/09/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh(18/10/1946 - 18/10/2016)
14-HD/TGTU 06/09/2016 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
26-KH/TU 05/09/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
02-CVH/ĐKT 24/08/2016 Giấy mời dự cuộc họp của Đoàn kiểm tra để bàn và thống nhất một số nội dung làm việc cụ thể của Đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Đoàn kiểm tra.
05 -CTr/TU 30/06/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
13-HD/TGTU 22/06/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III/2016