Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
12-HD/TGTU 02/06/2016 Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên,nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa
259-CV/TGTU 26/05/2016 Tuyên truyền Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về bảo vệ môi trường
35 -BC/TU 23/05/2016 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
16 -KH/TU 17/05/2016 Tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến
219-CV/TGTU 29/04/2016 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2016
207-CV/TGTU 25/04/2016 Thành lập Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố và lịch sử các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
192-CV/TGTU 15/04/2016 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết và vi rút Zika
189-CV/TGTU 15/04/2016 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư
178-CV/TGTU 11/04/2016 Công văn phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại (ngày 21/4/2016) tại tỉnh Khánh Hòa
2237/UBND-VX 05/04/2016 Tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika
12 -KH/TU 01/04/2016 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2016
05-HD/TGTU 01/04/2016 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016
09-HD/TGTU 28/03/2016 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016
10-HD/TGTU 28/03/2016 Hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
11 -KH/TU 28/03/2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030
11-HD/TGTU 28/03/2016 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2016
08-HD/TGTU 23/03/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II/2016
01 - CT/TW 22/03/2016 Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
363/QĐ-TTg 08/03/2016 Quyết định Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.
21-TB/TGTU 29/02/2016 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh