stt-Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 4
stt-Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 4
stt-Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Quốc phòng
stt-Tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam
stt-Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp
stt-Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
stt-Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với Báo Khánh Hòa
stt-Gặp mặt các cơ quan báo chí
stt-Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
stt-UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính