Văn bản Tuyên giáo

Tra cứu nhanh văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
320-CVH/BTGTU 28/05/2019 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2019
312-CVH/BTGTU 08/05/2019 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 05/2019
131 -KH/TU 06/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
53-HD/BTGTU 20/03/2019 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II/2019
294 -CVH/BTGTU 15/03/2019 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2019
289-CVH/BTGTU 20/02/2019 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 02/2019
52-HD/BTGTU 19/02/2019 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
113 -KH/TU 19/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2019
1489-CV/BTGTU 19/02/2019 Đề nghị tuyên tuyền 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
287-CVH/BTGTU 11/01/2019 Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 01/2019
1437-CV/BTGTU 21/12/2018 Tổ chức Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019
49-HD/BTGTU 20/12/2018 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền quý I năm 2019
48-HD/BTGTU 12/12/2018 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019
279-CVH/BTGTU 06/12/2018 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 12/2018
47-HD/BTGTU 03/12/2018 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
272-CVH/BTGTU 01/10/2018 Giấy mời Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2018
45-HD/BTGTU 17/09/2018 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
45-HD/BTGTU 17/09/2018 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
262-CVH/BTGTU 04/09/2018 Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2018
1307-CV/BTGTU 28/08/2018 Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Chung nhan Tin Nhiem Mang