Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
20/07/2022 BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ THÁNG 7/2022 Tài liệu sinh hoạt chi bộ
18/07/2022 TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (07/8/1912 - 07/8/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 – 27/7/2022) Tài liệu tuyên truyền
05/07/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ CỦA KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV Tài liệu tuyên truyền
27/06/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT (23/11/1922 - 23/11/2022) Tài liệu tuyên truyền
21/06/2022 BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ THÁNG 6 NĂM 2022 Tài liệu sinh hoạt chi bộ
06/06/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2022) Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
01/06/2022 Tình hình và kết quả quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2022 Tài liệu tuyên truyền
19/05/2022 BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ THÁNG 5 NĂM 2022 Tài liệu sinh hoạt chi bộ
12/05/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ PHAN ĐĂNG LƯU (05/5/1902 - 05/5/2022) Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tài liệu tuyên truyền
26/04/2022 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM HÙNG (11/6/1912 - 11/6/2022) Tài liệu tuyên truyền
25/04/2022 BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ THÁNG 4 NĂM 2022 Tài liệu sinh hoạt chi bộ
05/04/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH) Tài liệu tuyên truyền
24/03/2022 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2022) VÀ 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 -30/4/2022) Tài liệu tuyên truyền
22/03/2022 BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ THÁNG 3 NĂM 2022 Tài liệu sinh hoạt chi bộ