- Chào mừng 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017)     - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 553360