MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 09/5/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện đảng ủy, ban giám hiệu, giám đốc các trường: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, Đại học Thái Bình Dương, Đại học Tôn Đức Thắng, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Nha Trang, Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu  tại Hội nghị

Đồng chí Trần Mộng Điệp phát biểu tại Hội nghị


Đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị
Nhìn chung, đa số các trường đều quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và nâng cao năng lực tự học của sinh viên; nâng cao chất lượng dạy học các môn có yêu cầu thực hành, thí nghiệm; hướng dẫn và thu hút nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều “sân chơi” trí tuệ cho sinh viên, nâng dần chất lượng giáo dục theo yêu cầu của đổi mới. Bằng nhiều hình thức tổ chức như cuộc thi, hội thảo, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động đoàn, thanh niên… đã bồi đắp cho sinh viên lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật, có sức khỏe, có năng lực, kỹ năng lao động, trở thành công dân tốt, tích cực tham gia sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hầu hết, các trường đã làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các trường còn gặp những khó khăn trong quá trình hoạt động chủ yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tình hình an ninh trật tự khu vực gần trường, khó khăn trong công tác tuyển sinh, khó khăn trong việc thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ… và các đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh.

Sau khi nghe những kết quả đã được, những khó khăn cùng với những đề xuất kiến nghị của các trường, đồng chí Hồ Văn Mừng biểu dương những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các trường, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời đề nghị các trường trong thời gian tới: Tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống giáo viên và học sinh, sinh viên; Nâng cao chất lượng dạy và học; Các trường liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hiệu quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
DK
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 114

Số lượt truy cập: 2324593