CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên, diễn ra vào sáng ngày 29/11/2018 tại thành phố Nha Trang. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo 13 ban tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng Hội nghị


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đại diện ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị mình và kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, nhất là những vấn đề như: Cần chú trọng đổi mới công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng; vần đề tinh giản biên chế trong ban tuyên giáo các tỉnh, thành; tăng cường công tác thông tin, cung cấp tài liệu tuyên truyền đối với các sự kiện, chính trị nổi bật, nhạy cảm…

Phát biểu biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo trong thời gian qua, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, khẳng định vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên, hoàn thành khối lượng lớn công việc, tham mưu nhiều vấn đề thiết thực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác của ngành. Công tác tuyên truyền có sự đổi mới nhất định như báo chí xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, công tác khoa giáo có sự tiến bộ. Thực hiện khá hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của ngành, từ trung ương đến địa phương, giúp cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, trong đó cần cải tiến việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, để phục vụ tốt hơn cho học tập lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, cải tiến, nâng cao chất lượng các hội nghị, các tạp chí, tài liệu thông tin của ngành tuyên giáo.

Thứ ba, nâng cao trình độ, năng lực, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giải quyết vấn đề thực tiễn, nhất là trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; công tác quản lý báo chí…

Thứ tư, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, trên internet, mạng xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của tỉnh Khánh Hòa sau ảnh hưởng của cơn bão số 8, 9 vừa qua, mong rằng dưới sự lãnh đạo của tỉnh thì sẽ sớm khắc phục hậu quả mà các cơn bão để lại và tỉnh nhà sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tấn Thanh


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 1590927