- Chúc mừng năm mới 2019   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Sáng ngày 4/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối Khoa giáo quý II/2018. Đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo.

Hội nghị đánh giá công tác Khoa giáo các cấp và các ngành trong Khối Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2018 đã đi vào nề nếp, có chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt trong quý II/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...

Tính đến hết tháng 6/2018 nhiều chỉ tiêu, kết quả đạt được trong các lĩnh vực thuộc Khối Khoa giáo cơ bản đạt được so với kế hoạch đề ra trong năm. Hầu hết ban tuyên giáo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết lĩnh vực khoa giáo kịp thời, đúng thời gian. Sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo ở từng cấp được thực hiện tốt, nhất là ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc trẻ em, công tác môi trường… Chất lượng hoạt động của Khối khoa giáo được nâng lên, đồng bộ hơn. Các nhiệm vụ, giải pháp phối hợp công tác quý I/2018 giữa các đơn vị trong Khối đề ra tại lần giao ban quý I/2018 được thực hiện đầy đủ, đảm bảo yêu cầu. Hội nghị cũng đã bàn bạc, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các thành viên trong Khối phối hợp thực hiện trong quý III/2018.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luật về những khó khăn trong việc tiến hành thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên thuộc sự quản lý của các đơn vị trong Khối Khoa giáo xoay quanh vấn đề: Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu; sự đổi mới trong chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội; tình hình tuyển sinh vào lớp 10 khối công lập; vấn đề khai thác cát, khoáng sản trên địa bàn tỉnh...Đồng chí Trần Mộng Điệp phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác khoa giáo có gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2018 của Khối: tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; tiếp tục theo dõi chỉ đạo của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hướng dẫn về điều trị nội trú tại các phòng khám đa khoa khu vực; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh; tổ chức Diễn đàn trẻ em lần thứ IV năm 2018 và hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi; làm tốt công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng trong học sinh, sinh viên...
DK

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1397324