- Chúc mừng năm mới 2019   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết (NQ) Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Tại Khánh Hòa, có 2.120 đại biểu dự hội nghị ở 10 điểm cầu. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị ở điểm cầu chính.

Các đại biểu ở điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu ở điểm cầu Khánh Hòa


Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu dành thời gian nghiên cứu sâu, nắm vững nội dung, nhất là vấn đề mới của các NQ Trung ương 7. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các NQ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa phương. Quá trình tổ chức học tập, quán triệt NQ phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục đổi mới học tập NQ trên cơ sở coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận; cụ thể hóa nội dung của NQ thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.


Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu NQ số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; NQ số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; NQ số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các NQ Trung ương 7. Theo kế hoạch, ngoài 10 điểm cầu của cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc, cấp cơ sở tổ chức hội nghị tập trung hoàn thành trước ngày 15-7.


N.D - K.N

Theo baokhanhhoa.com.vn


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 1397270