MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 27/6/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực miền Trung – Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo của 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


Quang cảnh Hội nghị
Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, cơ bản chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, với những kết quả nổi bật như: Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hướng dẫn, tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo; hướng dẫn tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019;... Hầu hết các ban tuyên giáo đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo và phản ánh với Ban Tuyên giáo Trung ương những khó khăn, vướng mắc về: công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng về những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm...


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Lăk phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo của tỉnh như: Kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền đối với các sự kiện trọng đại của của đất nước, của tỉnh; phối hợp, tham mưu cấp ủy tổ chức thành công Cầu truyền hình kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và chúc Tết Nguyên đán cán bộ, quân, dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa; chủ trì Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” và Fanpage “Nha Trang Ngày mới”, “Khánh Hòa - Xứ Trầm Biển Yến”, “Nhớ miền Trung” trong định hướng dư luận xã hội...Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Sau phần phát biểu của các tỉnh, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực và đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp các kiến nghị, hướng dẫn nghiệp vụ và cách khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tuyên giáo của các tỉnh.Đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Viện của Ban Tuyên giáo Trung ương
giải đáp kiến nghị của các đại biểu
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của Ban tuyên giáo 13 tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên Đồng chí đề nghị, 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020, Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến; tổ chức tốt việc triển khai học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy tác dụng của mạng VCNET để trao đổi, chia sẻ thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tuyên giáo các địa phương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…
Lâm An
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 2187417