CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC, BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC


Sáng ngày 05/10, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Thành ủy Nha Trang về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; hoạt dộng của Ban Chỉ đạo 94 Thành ủy. Dự buổi làm việc, về phía Thành ủy, có đồng chí Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 94 Thành ủy.


Đồng chí Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tạo buổi làm việc
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Văn Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang báo cáo về tình hình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng; theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 Thành ủy và công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; duy trì tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng; chủ động phối hợp với các ngành tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác tuyên truyền trực quan còn vướng do có sự quản lý chồng chéo giữa các cấp tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; nhiều dự án đang triển khai trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ cao việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa...


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang phát biểu tại Hội nghị
Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố Nha Trang; đồng thời đề nghị Thường trực Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ đạo 94 Thành ủy cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phải có chiều sâu, hiệu quả, phải phối hợp tốt giữa các ngành trong công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện có hiệu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng; tăng cường lồng ghép các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, thanh niên, hội viên khi tham gia mạng xã hội; khẩn trương kiện toàn, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Hải Quang

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 44

Số lượt truy cập: 1525803