CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Ngày 6-11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VI.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất các nội dung sẽ trình HĐND tỉnh ở kỳ họp sắp tới, gồm: xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa”; quy định số lượng và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH-CN) cấp cơ sở, nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh; quy định thời gian gửi báo cáo lập dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất nội dung dự thảo báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.


Ông Lê Đức Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Ông giao Sở Nội vụ sớm trình UBND tỉnh xem xét mẫu huy hiệu và quy chế xét tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa”; Sở KH-CN cần giải trình rõ về kinh phí đề xuất hỗ trợ cho một nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở…


Dự kiến, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VI sẽ diễn ra vào đầu tháng 12.


X.T

Theo baokhanhhoa.com.vn


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 41

Số lượt truy cập: 1589589