- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Từ ngày 02-4/8/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Diên Khánh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho 100 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn huyện.(Toàn cảnh lớp học)

Toàn khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị những chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vấn đề về dân tộc tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5; Nội dung cơ bản của các luật: QPAN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh Dự bị động viên...

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên những nội dung cơ bản về QPAN trong tình hình mới, qua đó đánh giá đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình"của các thế lực thù địch. Đồng thời, vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị. Đồng thời, tăng cường sức đề kháng nhằm chống lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế thù địch trong tình hình mới.


Đình Toàn
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 832451