MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 09/7/2018, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa V tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh cho 70 học viên là cán bộ ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở, chi hội trưởng thôn, tổ dân phố của các xã, phường. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Thường trực Hội Nông dân thành phố; các đồng chí lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nêu rõ: thông qua lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phong trào nông dân, nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức hội nông dân trong tình hình mới.

Lớp học sẽ diễn ra trong 3 tháng, với 48 chuyên đề; các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân, giải phóng nông dân và công tác vận động nông dân; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; lịch sử các phong trào đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam; vị thế của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị; tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân cơ sở; công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, nông dân ở cơ sở; công tác bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, nông dân; hướng dẫn tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân Việt Nam; vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản nông sản. Quang cảnh lớp học

Lớp học sẽ tổ chức thành nhiều đợt học; đợt đầu tiên diễn ra từ ngày 09 đến 16/7/2018. Đây là lớp thứ năm Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức đào tạo trình độ Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi, tổ Hội và triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh giai đoạn II (2016 - 2020) theo Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt. Trước đây đã mở bốn lớp tại các địa phương Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Vạn Ninh.

Sau Lễ khai giảng, các học viên ở lại nghe phổ biến quy chế học tập và học chuyên đề đầu tiên: “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân và công tác vận động nông dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng nông dân và công tác vận động nông dân”.
Lê Nga
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 2324168