MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2018, cán bộ, công chức trong Ban đã chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chuyên môn về công tác tuyên giáo.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, Ban đã tham mưu tổ chức tốt việc học tập, triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến; chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”; tọa đàm kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Nha Trang - Khánh Hòa; Cầu Truyền hình kỷ niệm Tổng tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và chào đón năm mới Mậu Tuất 2018; tham mưu sơ kết, tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức thành công Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Khánh Hòa năm 2018”; biên soạn và phát hành 02 tài liệu về các dự án, 01 tài liệu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Thực hiện Quy định 04-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đầu tháng 12/2018, Ban đã hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức từ 6 phòng trực thuộc còn 04 phòng, gồm: Phòng Tuyên truyền, Phòng Lý luận Chính trị - lịch sử Đảng, Phòng Khoa giáo và Phòng Báo chí - tổng hợp.

Cán bộ, công chức trong Ban luôn quan tâm xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; đồng thời tích cực đóng góp ủng hộ các quỹ vì cộng đồng. Lãnh đạo Ban luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, 100 % cán bộ, công chức trong Ban đạt lao động tiên tiến; 04 chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân và 02 tập thể được đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen.


 Lãnh đạo Ban tặng giấy khen cho 04 chiến sĩ thi đua cơ sở

Phát động phong trào thi đua năm 2019 trong Ban, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị mỗi cán bộ, công chức trong Ban cần chủ động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, bám sát thực tiễn, mỗi cán bộ, công chức phải có một sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Đồng thời, thường xuyên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “tự soi”, “tự sửa” để không vi phạm 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, quy chế của cơ quan.

Đại diện lãnh đạo Ban ký kết giao ước thi đua giữa đại diện lãnh đạo Ban và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn

Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa đại diện lãnh đạo Ban và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn; giữa lãnh đạo các phòng trong Ban.

Hải Quang
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 28

Số lượt truy cập: 2257422