CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Vừa qua, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng; ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.


Đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện
phát biểu chỉ đạo


Các đại biểu dự lễ
Tới dự buổi gặp mặt, có đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT báo cáo ôn lại truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đọc Diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành kiểm tra của Đảng.

Trong những năm qua, các ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra của Huyện ủy đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực; các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn theo phân cấp quản lý; thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành kiểm tra Đảng huyện Khánh Vĩnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy trong thời gian đến thưc hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường hơn nữa việc phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Đ/c Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

Nhân dịp này, đồng chí Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cho 5 đồng chí là cán bộ làm công tác Kiểm tra của tổ chức cơ sở đảng.


Phạm Văn Hòa (CTV)
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 65

Số lượt truy cập: 2001299