CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Hà Nội với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương... Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các thời kỳ; Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh; lãnh đạo và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; trưởng, phó các doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; trưởng, phó các khoa Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa)

Ở tỉnh Khánh Hòa, ngoài 01 điểm cầu cấp tỉnh kết nối với Hội nghị trực tuyến ở Trung ương (khoảng 1.200 đồng chí), còn có 09 điểm cầu cấp huyện và Đảng ủy Quân sự tỉnh do tỉnh tổ chức kết nối với hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập nghị quyết (khoảng 2.700 đồng chí). Các điểm cầu cấp huyện do ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chủ trì với thành phần dự học tập gồm các đồng chí là thường trực cấp ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và tương đương; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; báo cáo viên cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị triệu tập.

Tại điểm cầu Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Việc học nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nề nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức Đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian đến. Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng... Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày; kết hợp nghiên cứu trao đổi; thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình. Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận đến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; nhất là phải thực hiện ngay Quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Quy định số 08-QĐ/TW về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đối với việc thực hiện Quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục thực hiện Quy định 101 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, trong đó chú ý việc nêu gương của các đồng chí trong cấp ủy. Đối với Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu nghiên cứu tài liệu đầy đủ, nắm chắc tình hình. Trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường có các bộ tài liệu tham khảo sâu, sinh động liên quan đến phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương. Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; tích cực đấu tranh các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu dự các Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện đã nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết. Ban Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh đã quán triệt các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh chấp hành đúng nội quy học tập quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đồng thời yêu cầu các đồng chí đại biểu dự học hoàn thành phiếu thu hoạch kết quả học tập các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và nộp lại cho cơ quan, chi bộ quản lý.

Theo Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sau Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện, cấp cơ sở sẽ hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trước ngày 30/12/2018.
Huỳnh Phương
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 2001388