MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy chế được bắt đầu thực hiện từ tháng 7-2019.


Quy chế quy định rõ, định kỳ hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân mà không ủy quyền cho các chức danh khác. Trường hợp không thể tiếp định kỳ thì thông báo và tổ chức tiếp bù vào ngày khác. Nếu có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp thì sẽ bố trí thêm thời gian tiếp dân và chỉ đạo tăng thời gian tiếp dân của chính quyền, mặt khác phân công thêm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp tiếp dân.


Địa điểm tiếp dân tại Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Nếu tiếp dân đột xuất hoặc đối thoại với dân thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cùng đại diện Thường trực UBND tỉnh và các cơ quan: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.


Các buổi tiếp dân sẽ được mời và thông báo rộng rãi trên báo, đài phát thanh - truyền hình của tỉnh về thời gian, địa điểm, nội dung để người dân biết và chuẩn bị ý kiến. Chậm nhất là 10 ngày sau khi tiếp dân, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo bằng văn bản đến người dân và cơ quan, đơn vị liên quan về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.


Thủy Ngân

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 2322437