MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND các địa phương cần kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân. Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài,...

Theo nhandan.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 30

Số lượt truy cập: 2322347