MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 10/9/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật” cho 267 học viên của 34 tỉnh/thành khu vực phía Nam. 


Dự khai mạc hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương cùng 267 học viên hiện đang công tác trong các ngành tuyên giáo,văn hóa,văn nghệ; Hội VHNT các địa phương, một số hội chuyên ngành T.Ư, các Nhà xuất bản, một số trường cao đẳng, đại học, các phóng viên, biên tập viên các báo, đài Trung ương và địa phương của 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Tham dự hội nghị tập huấn, tỉnh Khánh Hòa có 08 học viên do đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. 


Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị 


Đoàn Khánh Hòa tham gia Hội nghị tập huấn

Trong 03 ngày diễn ra hội nghị (10/9 – 12/9), các học viên được nghe các giảng viên giới thiệu các chuyên đề:Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ; Tình hình điện ảnh hiện nay – vấn đề và giải pháp; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học nghệ thuật”; Tình hình sân khấu hiện nay - vấn đề và giải pháp”…

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước cũng như những vấn đề mới đang đặt ra qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, tiếp tục nâng cao năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT ở các địa phương, đơn vị.
An Hòa
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 54

Số lượt truy cập: 2251229