CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Ngày 27/3/2019, đồng chí Trần Mộng Điệp – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh về tình hình công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của căn cứ cách mạng của tỉnh trên đại bàn huyện Khánh Vĩnh); việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là thế hệ trẻ của địa phương. Cùng tham dự có đại diện của Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, căn cứ cách mạng Hòn Dù, Hòn Dữ được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Để phát huy những giá trị truyền thống của các căn cứ cách mạng nói chung và hai căn cứ cách mạng Hòn Dù, Hòn Dữ nói riêng, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tại địa phương; các cơ quan, đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của các di tích. Tuy nhiên, công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh còn hạn chế, nhất là căn cứ cách mạng Hòn Dữ, Hòn Dù. 2 khu căn cứ này đều ở trên núi cao, đường vào các hang (gộp) có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn nên công tác chăm sóc, trùng tu, tôn tạo trong thời gian qua chưa được thực hiện.

Để nâng cao giá trị lịch sử của các di tích nhất là căn cứ cách mạng Hòn Dù, Hòn Dữ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ huyện Khánh Vĩnh, đồng chí Trần Mộng Điệp đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh nghiên cứu phương án thích hợp để quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, trong đó chú ý tới mục tiêu nâng cao giá trị lịch sử của các di tích gắn liền với phát triển du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới.

Bích Nhung
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 2014178