- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 10-3, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành làm việc với đoàn.


Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Quang và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đã báo cáo về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đồng tình hưởng ứng; tình hình sinh hoạt tôn giáo ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo. Tỉnh luôn quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng có người có đạo. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh, trong đó, có bộ phận nhân dân là tín đồ các tôn giáo được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tỉnh cũng quan tâm công tác phát triển đảng viên là người có đạo, đến nay, đã kết nạp 985 đảng viên là người có đạo.


Ông Nguyễn Lam đánh giá Khánh Hòa làm tốt công tác tôn giáo


Ông Lê Thanh Quang đề nghị Trung ương quan tâm bổ sung biên chế làm công tác tôn giáo cho cấp huyện, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể về công tác tôn giáo; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tôn giáo.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Lam đánh giá Khánh Hòa đã quan tâm, chăm lo làm tốt công tác tôn giáo; đồng thời, ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn của Khánh Hòa trong thực hiện công tác tôn giáo. Trước đó, đoàn khảo sát đã làm việc tại TP. Nha Trang.

Theo baokhanhhoa.com.vnĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 254051