CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2019)
Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng tại điểm cầu chính ở Hà Nội và 74 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, các cơ quan Trung ương. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Tại Khánh Hòa, có khoảng 3.900 đại biểu dự hội nghị tại 10 điểm cầu. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị ở điểm cầu chính.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa
Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, quy định đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, cần chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu các nội dung: Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại biểu cũng được nghe thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

• Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8. Theo kế hoạch, ngoài 10 điểm cầu học tập trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện, cấp cơ sở sẽ tổ chức học tập, quán triệt trước ngày 30-12-2018.
N.D – K.N
Theo baokhanhhoa.com.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 1874758