CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMThực hiện nhiệm vụ triển khai học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2018”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong Ban.

Chuyên đề năm 2018 tập trung vào việc Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vì vậy, căn cứ nội dung chuyên đề, cấp ủy phân công cho mỗi đơn vị phòng xây dựng bài tham luận theo các chủ đề như về phong cách khoa học, phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương của Bác… Để đảm bảo chất lượng học tập chuyên đề, trước thời gian Hội nghị, cấp ủy và Ban tổ chức Hội nghị đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tham luận của các phòng, góp ý đề cương, nội dung cũng như hình thức trình bày của các cá nhân đại diện của các phòng tham gia.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ninh, Bí thư Chi bộ đã Báo cáo đề dẫn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên cơ quan Tuyên giáo Tỉnh ủy”. Báo cáo đề dẫn nêu rõ: “Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người; vừa dân tộc, vừa hiện đại; vừa khoa học, vừa cách mạng, vừa cao cả, vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo”; “… Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên môn trên lĩnh vực tuyên giáo đồng thời gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan.


Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo phát biểu tại Hội nghị
Sau phần trình bày Báo cáo Đề dẫn là phần tham luận của đại diện các phòng đã được phân công. Phòng Lý luận chính trị và Văn phòng Ban trình bày nội dung về Phong cách dân chủ; Phòng Khoa giáo và Phòng Lịch sử Đảng về Phong cách khoa học; Phòng Tuyên truyền về Phong cách quần chúng; Phòng Văn hóa - Văn nghệ về Phong cách nêu gương. Nội dung trình bày của các phòng tập trung vào 03 nội dung lớn: (1) Nêu tư tưởng của Bác về phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương, phong cách khoa học; (2) Nêu tấm gương của Bác về phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương, phong cách khoa học qua những câu chuyện về Bác. (3) Liên hệ của phòng và bản thân cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo phong cách của Bác trong sinh hoạt, đời sống và trong công tác, nhiệm vụ chức trách được giao trên lĩnh vực tuyên giáo; đề xuất các nhiệm vụ giải pháp của cá nhân và tập thể để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2018.

Xen kẽ giữa các bài tham luận là phần trao đổi, phát biểu ý kiến sôi nổi của các cán bộ, công chức, nhân viên trong Ban; đặc biệt tập trung liên hệ những bài học kinh nghiệm; những giải pháp trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo như: lý luận chính trị, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử Đảng, báo chí, văn hóa văn nghệ… nhằm tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Việc học tập chuyên đề năm 2018 nhằm giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ với rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ công tác, xem đây là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi một cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan. Sau Hội nghị học tập, cán bộ, công chức, đảng viên đăng ký thi đua năm 2018 gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, lựa chọn nội dung cụ thể đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú ý những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời gắn cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Huỳnh Phương
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 87

Số lượt truy cập: 1813122