Tin trong Tỉnh

FPT đề xuất đầu tư tổ hợp giáo dục và phần mềm tại Khánh Hòa

Hoạt động tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quốc hội

Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thông tin đối ngoại

Video nổi bật

Mặt trận và các đoàn thể

Tuyên truyền

Tạo bứt phá để phát triển kinh tế - xã hội

Khoa giáo

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Lý luận chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và số hóa tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Báo chí

Văn hóa Văn nghệ

Kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21

Dư luận quan tâm

Thư viện ảnh

  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang