Số ký hiệu : 182-CVH/TGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2017

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 20/11/2017