Số ký hiệu : 272-CVH/BTGTU

Trích yếu : Giấy mời Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2018

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 01/10/2018