Số ký hiệu : 217-CVH/TGTU

Trích yếu : Giấy mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2018

Lĩnh vực : Tuyên truyền

Loại văn bản : Giấy mời

Ngày Xuất bản : 19/03/2018