- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2018)  - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 28-7, các thành viên đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hoá" trong nội bộ tại Đảng ủy Khối các cơ quan chính quyền và Đảng ủy xã Cam Hải Đông (Huyện ủy Cam Lâm).

Tổ kiểm tra số 3, đánh giá 2 đảng ủy đều chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra; tổ chức học tập, quán triệt và viết thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4, đăng ký học tập và làm theo Bác đầy đủ, nghiêm túc; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết trung ương 4 kịp thời. Trong đó, nổi bật là việc triển khai kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ 2 hàng tuần, qua câu chuyện cá nhân liên hệ thực tiễn công tác, đồng thời biểu dương hàng tháng và khen thưởng hàng quý. Tổ kiểm tra đề nghị 2 đảng ủy cần thể hiện rõ hơn những kết quả làm được; xác định những nội dung đột phá, cụ thể để triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn; cụ thể Quy định số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; quan tâm đến tuyên truyền bằng hình thức trực quan tại đơn vị…; việc kiểm tra Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cần được thực hiện thường xuyên, chú trọng đến kiểm tra đảng viên theo nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Trong ngày, các tổ trong Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn kiểm tra tại Đảng ủy Khối các cơ quan chính quyền và Đảng ủy xã Vạn Khánh (Huyện ủy Vạn Ninh); Đảng ủy Khối các cơ quan chính quyền và Đảng ủy xã Cam Phúc Bắc (Thành ủy Cam Ranh); Đảng ủy thị trấn Khánh Vĩnh và Đảng ủy xã Khánh Phú (Huyện ủy Khánh Vĩnh).
Hải Anh
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 934881