- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan bảo hiểm y tế (BHYT) thường xuyên cập nhật thông tin về thời gian tham gia BHYT liên tục của người dân, vì khi tham gia BHYT cần điều chỉnh thông tin thì cơ quan BHXH yêu cầu phải cung cấp đủ 5 thẻ BHYT của 5 năm trước đây (vì việc lưu giữ thẻ BHYT cũ của người dân khó khăn).


Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đã tham gia đủ 5 năm liên tục, BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2-12-2014; Công văn số 3222/BHXH-ST ngày 24-8-2016 về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm 5 năm liên tục; tiếp theo ngày 21-11-2016 BHXH Việt Nam có Công văn số 4656/BHXH-CNTT về việc rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017, trong đó có quy định “Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin”. Đồng thời, ngày 14-4-2017 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó có quy định cấp mã số BHXH (số định danh cá nhân) cho người tham gia làm căn cứ triển khai việc rà soát, cập nhật và quản lý quá trình tham gia BHYT liên tục của từng người, hạn chế trường hợp phải xuất trình thẻ BHYT đã cấp trước đó để chứng minh và điều chỉnh thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT.

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 49

Số lượt truy cập: 879049