CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNgày 4/10/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung đăng ký tập trung vào học tập và làm theo phong cách của Bác về: tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương... Trên cơ sở các nội dung học tập và làm theo phong cách của Bác, mỗi cá nhân đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu” để đăng ký bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhất là những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Nội dung đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác là nội dung xuyên suốt cả nhiệm kỳ, hàng năm sau khi học chuyên đề sẽ đăng ký bổ sung nội dung của chuyên đề đó; đây được xem là tiêu chí để xét thi đua của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm. Việc đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2016 đăng ký thành bản riêng, bắt đầu từ năm 2017 trở đi sẽ kết hợp trong bản đăng ký thi đua hằng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Theo đó, bản đăng ký phải được viết tay (từ 1 đến 2 trang), có ý kiến góp ý của cơ quan đơn vị về những nội dung cá nhân đăng ký (tại cuộc họp toàn cơ quan, đơn vị). Sau khi được góp ý, cá nhân hoàn thiện bản đăng ký của mình và lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác nhận. Bản đăng ký của cá nhân được quản lý tại bộ phận làm công tác quản lý cán bộ của cơ quan, đơn vị để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện hằng năm; cuối năm, tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên của đơn vị, cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký, việc nào đã làm được, việc nào chưa đạt yêu cầu. Nội dung nào đăng ký của năm trước chưa thực hiện được, tiếp tục đăng ký thực hiện trong năm tiếp theo.

Được biết, việc đăng ký học tập và làm theo Bác được triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
Hải Anh
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 1813006