- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong suốt 87 năm (1930 - 2017), công tác tuyên giáo Khánh Hòa luôn gắn liền với quá trình hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ Khánh Hòa. Trong mỗi chặng đường lịch sử, bất luận trong điều kiện nào, công tác tuyên giáo luôn phục vụ trung thành và đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, góp phần xứng đáng vào thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển.

Trong giai đoạn mới, cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp với những thời cơ của quá trình hội nhập, nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, các thế lực thù địch lợi dụng những khuyết điểm trong quản lý nhà nước, mặt trái của kinh tế thị trường… tiếp tục sử dụng chiêu bài “diễn biến hòa bình” chống phá trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ Đảng. Điều này đòi hỏi ngành Tuyên giáo cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, gần dân, sát cơ sở để làm tốt chức năng công tác tư tưởng văn hóa của Đảng.


  Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ hai từ phải sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xây dựng chương trình công tác cụ thể, bài bản. Mỗi phòng, mỗi cá nhân đều đặt mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn chủ động, sáng tạo trong mọi công việc. Nhờ vậy, 8 tháng đầu năm 2017, Ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ như: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Cầu truyền hình chúc Tết quân và dân huyện Trường Sa dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 87 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2017); giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chức đầy đủ, kịp thời các lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hoàn thành việc kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII); tham mưu nhiều báo cáo, văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực: tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ; lịch sử Đảng, thông tin đối ngoại; thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng chống đối, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa...

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ban đã luôn chủ động, sáng tạo để thực hiện mục tiêu trên mỗi lĩnh vực đều có điểm nhấn, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên giáo. Trên lĩnh vực công tác lý luận chính trị, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/TW về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, Ban tham mưu Kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh. Ở lĩnh vực tuyên truyền, Ban chủ trì tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giai đoạn 2017 - 2020, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU của về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trên lĩnh vực khoa giáo, Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 09-CT/TU đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”. Đặc biệt, với Trang Fanpage “Nha Trang ngày mới” ra đời từ tháng 2/2017, Ban đã có thêm kênh thông tin để kịp thời định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong giai đoạn mới là rất lớn lao và nhiều khó khăn, thử thách. Song với truyền thống vẻ vang 87 năm xây dựng và trưởng thành (01/8/1930 - 01/8/2017), mỗi cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ tuyên giáo đi trước, không ngừng nỗ lực học tập, chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

HV
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 57

Số lượt truy cập: 879060