- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Chiều 7-9, đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn TP. Nha Trang.


Đoàn giám sát khảo sát gia đình bà Hoàng Diệp Ngọc (phường Lộc Thọ)

Theo báo cảo của UBND TP. Nha Trang, đầu năm 2017, toàn thành phố có 1.339 hộ nghèo và 4.114 hộ cận nghèo. Để giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ hơn 368 triệu đồng tiền điện cho hộ nghèo; hỗ trợ hơn 334 triệu đồng tiền tết hộ nghèo… Đối với chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đầu năm đến nay đã dạy nghề cho 289 người, sau đào tạo có từ 75-80% người học có việc làm ổn định...


Đoàn giám sát khảo sát gia đình bà Phạm Thị Re (xã Vĩnh Trung).

Hiện việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố còn gặp phải những tồn tại như: việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo một số nơi chưa sâu sát; có chương trình, chính sách giảm nghèo chưa đồng bộ, mang tính ngắn hạn; một bộ phận người nghèo còn ỷ lại, nhận thức chưa cao, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo; cán bộ giảm nghèo ở xã, phường hầu hết là kiêm nhiệm nên chưa sâu sát trong công tác giảm nghèo; nhiều người đã đào tạo nghề, tạo việc làm những lại không muốn làm việc; thời gian dạy nghề ngắn và chủ yếu tổ chức vào ban đêm nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy nghề…


Đoàn giám sát khảo sát tại gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (xã Vĩnh Phương).

Kết luận tại buổi giám sát, ông Hồ Văn Mừng đề nghị, thời gian tới, TP. Nha Trang cần tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ nghèo tránh tâm lý trông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước; cần có giải pháp mạnh đối với những hộ đã tạo việc làm mà không chịu đi làm việc; cần nghiên cứu hỗ trợ các mô hình buôn bán, làm ăn cho những hộ nghèo…

Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại 3 hộ gia đình gồm: bà Hoàng Diệp Ngọc (phường Lộc Thọ); bà Phạm Thị Re (xã Vinh Trung); ông Nguyễn Văn Phúc (xã Vĩnh Phương).

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 45

Số lượt truy cập: 879044