- Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2018)  - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 18/7/2017, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã tiếp tục kiểm tra một số chi, đảng bộ cơ sở và Huyện ủy Khánh Sơn.

Theo kế hoạch, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng của Huyện ủy; kiểm tra nhận thức của đảng viên tại 3 đảng ủy trực thuộc huyện ủy gồm đảng ủy khối các cơ quan chính quyền, khối các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể và đảng ủy xã Ba Cụm Nam; kiểm tra hồ sơ và nghe báo cáo thực hiện của các đảng ủy trên.


Quang cảnh buổi làm việc của Tổ kiểm tra số 4 tại Đảng ủy xã Ba Cụm Nam, Khánh Sơn

Tại phiên họp của Đoàn Kiểm tra với Huyện ủy, Đoàn đã nghe đồng chí Cao Văn Ty, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng của Huyện ủy trong thời gian qua. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.


Đồng chí Mấu Thái Cư, Bí thư Huyện ủy trao đổi một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương với Đoàn Kiểm tra

Sau phần trao đổi của giữa Huyện ủy và ý kiến của các thành viên, đồng chí Hồ Văn Mừng đã kết luận buổi kiểm tra. Việc triển khai thực hiện của Huyện ủy trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 rất nghiêm túc thể hiện ở các văn bản chỉ đạo, hồ sơ sổ sách, việc triển khai công tác tự kiểm tra … theo chỉ đạo chung của toàn tỉnh, qua đó đã đạt được một số kết quả cụ thể. Đồng chí Hồ Văn Mừng đã biểu dương một số việc làm sáng tạo, chủ động của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc tăng cường công tác hướng về cơ sở, phân công ủy viên Ban Thường vụ theo dõi các thôn khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời; trong chỉ đạo công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu triển khai bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở bằng cả hai tiếng Việt và tiếng Ragay; tuyên truyền miệng thông qua già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số; đội ngũ báo cáo viên của Huyện ủy phải biết sử dụng thành thạo 2 thứ tiếng Việt và tiếng Raglay để thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... Đồng chí cũng đề nghị Huyện ủy tiếp tục triển khai một số việc cần làm ngay trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng theo tiến độ chung trong toàn tỉnh và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian đến.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Huyện ủy Khánh Sơn là đơn vị thứ hai trong đợt kiểm tra của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.
Huỳnh Phương
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 110

Số lượt truy cập: 934888